Cliëntenraad

De cliëntenraad van Joost Zorgt adviseert onze directie over organisatorische zaken en de kwaliteit van zorg. Hierdoor helpt de cliëntenraad Joost Zorgt bij het nemen van beslissingen in het voordeel van de zorgvrager. De cliëntenraad bestaat uit 4 leden. De namen en rollen van de leden van de Cliëntenraad worden binnenkort op deze website gepubliceerd.

Vertegenwoordiging

Het is van belang dat de leden van de cliëntenraad zich kunnen inleven in de belangen van de zorgvrager, en daarbij voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen. De cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen in Utrecht. Werken in de cliëntenraad is op vrijwillige basis waarbij uiteraard wel uw reiskosten worden vergoed.

Bijeenkomsten

De cliëntenraad is in 2017 weer opgestart en komt eens per kwartaal bij elkaar. De notulen van de cliëntenraad zijn op te vragen via het algemene contactformulier.

26 oktober 2017
eerste overleg met de nieuwe cliëntenraad. Het overleg zal ieder kwartaal plaatsvinden. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?
U wordt van harte uitgenodigd om u aan te melden voor onze cliëntenraad.

25 januari 2018
tweede overleg, besproken zijn het jaarplan, de begroting en het reglement van de cliëntenraad.

De volgende vergadering is op 8 maart in Utrecht, Amsterdamsestraatweg 421 om 13.00 uur.

Aanmelden

Bent u zorgvrager of belangenbehartiger en wilt u meer invloed hebben op de zorgsituatie? Wilt u tegelijkertijd de belangen van andere zorgvragers behartigen? Dan bent u van harte welkom om zitting te nemen in onze cliëntenraad. Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met telefoonnummer 030 – 273 1300 en vragen naar Michael de Munnik. Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@joostzorgt.nl o.v.v. aanmelding cliëntenraad. We zoeken met name nog leden uit Amsterdam /Flevoland  

Zorgaanvraag