in- en uitsluitingscriteria

Joost Zorgt levert in principe zorg aan iedereen die zorg wil ontvangen. Om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan/blijven verlenen.

Joost Zorgt levert de volgende producten:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging (inclusief terminale zorg)
 • Begeleiding individueel
 • Huishoudelijke zorg
 • Particuliere services

Joost Zorgt richt zich met name op laag en midden complexe zorgvragers. Daarom zullen wij in principe cliënten met een hoog complexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Daarbij kunt u denken aan cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze thuiszorginstelling geboden kan worden.

Wanneer door Joost Zorgt moet worden overgegaan tot zorgweigering, zal Joost Zorgt er alles aan doen om de client zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende plek.

Andere uitsluiting zijn cliënten:

 • met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnose;
 • die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
 • die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • die suïcidaal gedrag vertonen;
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • die verbaal zeer agressief zijn;
 • die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
 • waarbij het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de zorgverlening leidt;
 • die discrimineren;
 • waaraan vrijheidsbeperkingof dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling. (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie. Denk hierbij aan deur op slot; bedhekken; gedwongen douchen; kalmerende medicijnen);
 • die buiten het postcodegebied van Joost Zorgt vallen;
 • die vallen onder intensieve kindzorg en jeugdzorg.
Zorgaanvraag