Ketenpartner

Joost Zorgt hecht waarde aan goede relaties met ketenpartners

Het is bij het leveren van zorg van groot belang dat organisaties als ketenpartners aan elkaar verbonden zijn zodat de persoon met een zorgvraag zo snel en zo goed mogelijk van zorg kan worden voorzien.

Samen werken aan goede zorg

U heeft mensen met een zorgvraag in uw portefeuille. Deze mensen hebben professionele zorg nodig in hun eigen vertrouwde omgeving.Joost zorgt biedt;

  • een vast team van capabele en vertrouwde medewerkers ;
  • zorgvragers de ruimte voor zelfregie;
  • continue verbetering in kwaliteit van leven en welzijn in samenwerking met de zorgvrager ongeacht de levensfase.

Samen met de mantelzorger en het eigen netwerk van zorgvrager wordt de zorgvraag zo passend mogelijk ingevuld, met oog voor persoonlijke wensen en gewoonten.

Menswaardige thuiszorg

Joost Zorgt verleent thuiszorg met aandacht en compassie. De thuiszorg van Joost Zorgt bestaat uit verpleging en verzorging, begeleiding, ondersteuning thuis en hulp bij het huishouden. De zorg wordt gefinancierd vanuit de ZvW, WLZ of WMO en kan worden geboden als zorg in natura, of via een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast leveren wij ook overbruggingszorg, nachtzorg, palliatieve en terminale zorg.

Zorgaanvraag