Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

Bij Joost Zorgt werken we uitsluitend met professionals die onze kernwaarden onderschrijven. De medewerkers van Joost Zorgt doen hun uiterste best. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening door Joost Zorgt, dan is het belangrijk dat u weet waar u terecht kunt met uw onvrede of klacht. Joost Zorgt garandeert dat alle klachten en meldingen serieus genomen worden en vertrouwelijk worden behandeld.

Joost Zorgt heeft een klachtenregeling voor zorgvragers en vertegenwoordigers. Wij registreren alle vragen, verzoeken om verbetering en meldingen die bij ons binnen komen. Dit biedt Joost Zorgt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar de zorgverlening en de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren

Als u ergens mee zit dan willen we graag dat u er met ons over praat. Onze voorkeur gaat er naar uit dit te doen met de betrokkene zelf, want we gaan ervan uit dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost waar ze zijn ontstaan. Uw eerste aanspreekpunt is dan ook de vestiging van Joost Zorgt van waaruit de zorg – en dienstverlening wordt aangeboden.

Als er problemen of misverstanden zijn die niet kunnen worden opgelost met de manager van de vestiging, dan kunt u deze bespreken met de interne klachtenfunctionaris van Joost Zorgt. De interne klachtenfunctionaris zal de klacht met u en de vestigingsmanager bespreken om te komen tot en oplossing.

Komen we er met elkaar niet uit, dan heeft u recht op bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris welke u door Joost Zorgt krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is niet in dienst van Joost Zorgt, is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en Joost Zorgt om te komen tot een oplossing.

Als voorgenoemde route niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie. Uw klacht is op dat moment ‘een geschil’ geworden.

De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Joost Zorgt is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, aangesloten bij Stichting Zorggeschil, daar kunt u een geschil melden. 

U kunt het geschil schriftelijk en voldoende gemotiveerd melden aan het bestuur van de stichting via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

WILT U EEN COMPLIMENT OF EEN KLACHT DOORGEVEN?

Dan kunt u het complimenten- en klachtenformulier invullen en opsturen. U kunt uw melding ook schriftelijk of telefonisch indienen, bij voorkeur bij uw eigen vestiging. Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt de vestigingsmanager of de klachtenfunctionaris contact met u op.

WILT U ADVIES OF INFORMATIE?

Of bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht of melding? Neem dan gerust contact met ons op!

Zorgaanvraag