Klanttevredenheid

Huishoudelijke hulp

Joost Zorgt heeft in 2015 een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door ZorgDNA onder zorgvragers die huishoudelijke hulp ontvangen. Hieruit is gebleken dat 66,7% van de zorgvragers Joost Zorgt aanbeveelt bij derden.

Wijkverpleging

Joost Zorgt heeft begin 2017 een enquête door NIVEL laten uitvoeren onder zorgvragers die wijkverpleging ontvangen op basis van de ZiektenkostenVerzekeringsWet. Uit het onderzoek blijkt dat Joost Zorgt een rapportcijfer krijgt van een 8,3. Daarnaast kan Joost Zorgt bij 81% van de zorgvragers rekenen op een aanbeveling bij derden. Joost Zorgt laat iedere 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Thuiszorg

Onderzoek van NIVEL middels een enquête naar ervaringen onder thuiswonende cliënten.

Hulp bij Huishouden

Onderzoek middels een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden

Zorgaanvraag