Mantelzorger

Mantelzorger

U als mantelzorger zorgt langdurig voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind of andere relatie. U bent geen beroepsmatige zorgverlener maar verleent zorg naast uw andere reguliere taken of werk. De besparingen die de Overheid eist van de zorg zijn fors en dit betekent dat er op u als mantelzorger steeds meer een beroep wordt gedaan. Dit valt in de praktijk niet altijd mee, zorgen voor een naaste is een zware taak.

Dankbaar

Joost Zorgt biedt daarom een luisterend oor voor haar mantelzorgers en staat open voor het geven van ruimte aan het bespreken van emoties, wensen en problemen. Joost Zorgt is u dankbaar voor uw ondersteuning, en ondersteunt u daarom graag bij dit leer- en ontwikkelproces. Dit doen we onder meer door samen met u de planning van de zorg af te stemmen zodat ook voor u rustmomenten kunnen worden ingepland. U kunt de mantelzorg beter dragen en risico’s op overbelasting worden beperkt.

Steunpunt Mantelzorg

Joost Zorgt wisselt graag informatie met u uit en brengt u desgevraagd in contact met lotgenoten. Recentelijk is de Stichting vrienden van Joost Zorgt in het leven geroepen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en bij elkaar te brengen. Ook werken wij nauw samen met Steunpunt Mantelzorg, een steunpunt voor alle mantelzorgers waar u terecht kunt voor informatie, advies en individuele hulp. U kunt dit steunpunt bereiken via telefoonnummer 030- 2361740 of per mail naar mantelzorg@stichtingstade.nl.

Zorgaanvraag