Missie, Visie, Kernwaarden

Joost Zorgt helpt cliënten naar een hogere beleving van gezondheid & welzijn door het bieden van vernieuwende, persoonsgebonden passende zorg, met respect voor eigen levensstijl en levensbeschouwing waarbij wij, naast functionele- en algemene zorg, methoden bieden om zelfmanagement en zelfredzaamheid te vergroten.

Onze zorg onderscheidt zich in:

  • Zorg die is gerelateerd aan de wensen van de cliënt zodat de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk kan zijn.
  • Zorg voor meerderheden en minderheden, voor ons is iedereen is gelijk.
  • Zorg waarbij rekening wordt gehouden met zeden en gewoonten, zonder oordeel.
  • Zorg waarbij de eigen kracht in het zorgproces wordt aangemoedigd.

ONZE VISIE

Als zorgaanbieder verhogen wij de ervaring van gezondheid en welzijn van de cliënt door oplossingen te zoeken en te geven die de kwaliteit van leven verhogen.

ONZE KERNWAARDEN

Onze kernwaarden zijn: hoogwaardig, menswaardig en besluitvaardig.

  • De relatie tussen zorgverlener en cliënt heeft een duurzaam karakter.
  • Het leveren van zorg is ons middel voor een hogere beleving van gezondheid & welzijn, niet ons doel.
  • Formele en informele zorg vormt een optimaal en integraal geheel.
  • Wij geven oplossingen denkend vanuit de mogelijkheden binnen de uiterste grenzen.
  • De regels zijn er voor de mensen, de mensen niet voor de regels.
Zorgaanvraag