VERGOEDING

VERGOEDING

Sinds 2015 loopt de vergoeding van hulp en zorg via drie kanalen.

  • ZVW (Zorgverzekeringswet)
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg)
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

ZVW

Verpleging en het grootste gedeelte van persoonlijke verzorging valt vanaf 2015 onder de zorgverzekering. Deze zorg heet nu wijkverpleging. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft en of deze onder ZVW valt. Onder de ZVW bepaalt de wijkverpleegkundige ook hoeveel zorg u kunt krijgen. De wijkverpleging maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering, maar valt niet onder het eigen risico. Ook geldt er geen eigen bijdrage.

WLZ

Onder de Wlz valt de langdurige zorg voor mensen die het recht hebben om in een zorginstelling te wonen. Als u een Wlz indicatie hebt, betekent dit echter niet dat u in een instelling moet verblijven. U kunt deze zorg ook thuis ontvangen. Afhankelijk van de soort zorg die u nodig heeft, valt uw verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding dan onder de Wlz.

De wijkverpleegkundige bekijkt eerst of u in aanmerking komt voor een Wlz indicatie. Als dat het geval is, dan wordt deze indicatie officieel aangevraagd via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij bepalen uiteindelijk waar u precies recht op heeft. De Wlz is voorliggend op de Zvw. Met andere woorden: als u in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie kunt u geen aanspraak maken op de Zvw. Voor de zorg die onder de Wlz valt, geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het CAK. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen. U kunt het CAK ook bellen voor meer informatie: 0800-1925

WMO

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. De gemeente onderzoekt wat uw situatie is. Dat onderzoek gebeurt samen met u en eventueel met de mensen in uw omgeving. Daarbij wordt bekeken wat u zelf nog kunt en in hoeverre andere mensen u kunnen helpen. Naast de huishoudelijke hulp kan er ook begeleiding en in sommige gevallen persoonlijke verzorging onder de Wmo vallen. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of dit in uw geval zo is.

Voor de zorg die onder de Wmo valt, geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het CAK. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen. U kunt het CAK ook bellen voor meer informatie: 0800-1925

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Als u graag zelf uw zorg wilt regelen met eigen zorgverleners dan kunt u hiervoor in sommige gevallen ook een vergoeding krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt een pgb aanvragen bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig hebt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vestiging of bij uw (wijk) verpleegkundige.

Wilt u de tarieven inzien, kunt u hier de Tarieven 2017 downloaden

HEEFT U NOG VRAGEN?

Kijk dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl of www.regelhulp.nl. U kunt ook contact met de Joost Zorgt vestiging bij u in de buurt of uw vraag stellen via dit contactformulier. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt!

Zorgaanvraag