ZORG VAN JOOST

Wat kan Joost Zorgt mij bieden?


PERSOONLIJKE VERZORGING

U heeft persoonlijke verzorging nodig wanneer u door (tijdelijke) veranderde gezondheidsomstandigheden niet in staat bent uw dagelijkse verzorging zelfstandig uit te voeren. Onze medewerkers kunnen u hierbij ondersteunen en indien nodig de volledige verzorging uitvoeren. Dit alles word gedaan aan de hand van het zorgplan dat u samen met onze wijkpleegkundige hebt opgesteld.

VERPLEGING

U heeft verpleging nodig, wanneer persoonlijke verzorging niet meer toereikend is omdat vanwege uw gezondheid meer specifieke complexe zorg nodig is . Zorg die alleen door een verpleegkundige verricht mag worden. Samen met onze wijkverpleegkundige wordt besproken welke medische zorg precies nodig is. Persoonlijke verzorging en verpleging kunt u ook tegelijkertijd krijgen. Het een hoeft niet los te staan van het ander.

PALLIATIEVE ZORG

Wanneer gebleken is dat herstel van uw ziekte niet meer mogelijk is, komt u in aanmerking voor palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Hierbij is het ondersteunen van u en uw naasten een onderdeel. Soms kan het zijn dat er door verschillende zorgaanbieders zorg wordt geleverd. Joost Zorgt werkt dan samen met deze organisaties om de benodigde zorg te kunnen leveren. Wanneer door uw arts is aangegeven dat uw levensverwachting drie maanden of minder is biedt Joost Zorgt terminale zorg. Deze zorg is vooral gericht op het bestrijden van pijn en op uw comfort.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Heeft u begeleiding nodig om voldoende zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij ? Dan biedt Joost Zorgt lichte en middel zware begeleiding. Soms gaat het om tijdelijke ondersteuning, soms om ondersteuning voor langere tijd. Onze professionele begeleiders helpen u om uw zelfredzaamheid te vergroten. Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor deze zorg dan kunt u contact opnemen met het WMO loket van uw gemeente. De gemeente zorgt voor een gesprek met u en bepaalt of en voor hoeveel ondersteuning u in aanmerking komt.

HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Als u niet meer in staat bent om uw huishouden alleen te doen, dan kan Joost Zorgt u een handje helpen. Soms gaat het om tijdelijke hulp, soms gaat het om hulp voor langere tijd. In beide situaties assisteren wij u graag bij het schoonmaken en schoon houden van uw huis. De voorwaarden voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp verschilt per gemeente, het WMO loket is wel altijd het eerste loket waar u met uw vragen terecht kunt. Heeft u hierbij hulp nodig, dan zijn wij natuurlijk altijd bereid u te assisteren. Zijn er meer uren huishoudelijke zorg nodig dan kunnen wij u daarover informeren.

WACHTLIJSTEN

Op dit moment zijn er bij Joost Zorgt geen wachtlijsten.

Zorgaanvraag